Jeg er 40 år læge og post.doc forsker på Steno Diabetes Center og har gennem en årrække forsket i diabetisk neuropati hos både type 1 og type 2 diabetes patienter. Særligt fokus har været på at afdække nye behandlingsmuligheder for neuropati, men også at undersøge hvordan neuropati er forbundet med øvrige komplikationer og effekten af behandling. Jeg er medforfatter på Dansk Endokrinologisk Selskabs nationale behandlings vejledninger for diabetisk neurpati og svareer gerne på spørgsmål om diabetisk smerteful eller smertefri neuroapti, gastroparese, seksuel dysfunktion og andet relateret til diabetisk neuropati. 

Stil dit spørgsmål her